ARKIVET - gode internet links

 

Generelt

www.sa.dk er Statens Arkiver, der giver adgang til Landsarkiverne, erhvervsarkiver m.m.
Landsarkivet for Sjælland (www.sa.dk/lak) har en sjov hjemmeside med quiz, godtepose m.m. Desuden har de oplysninger om tidsskriftet Siden Saxo.

www.arbimus.dk er et samarbejde mellem biblioteker, museer og arkiver. Her kan man søge på mere end 300.000 registreringer af arkivalier, genstande, bøger, film, lydbånd, kort osv. Det er indtil videre institutioner i Jylland, som lægger oplysninger til, men Arbimus har planer om at udvide samarbejdet. Et meget spændende projekt, som er værd at besøge.

Danske Stednavnes hjemmeside. Her er 25.000 autoriserede stednavne, fordelt på kommune og amt.

Interessant online-bibliografi over danske aviser og artikler, helt tilbage fra Berlingske Tidende begyndte at registrere deres artikler i 1864. Interesserede kan her finde ud af, om avisstof er registreret og hvor. Man kan også gå på siden på denne måde: www.kb.dk - informationssøgning og REX-Netguide - Artikler & tidsskrifter - Aviser/danske: Indekser og fuldtekstdatabaser.

www.danpa.dk Danmarks Nationale Privatarkivdatabase. Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek, samt forskellige specialsamlinger som fx Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv. DANPA giver mulighed for at søge i 120.000 person-, erhvervs-, forenings- og institutionsarkiver, der opbevarers på 165 arkivinstitutioner.

www.odensea.dk/karlslunde.htm Sider med spændende billeder fra bl.a. Karlslunde og Karlstrup.

http://daisy.sa.dk/default.asp er en e-registrant over Statens Arkivers 335 hyldekilometer. Man kan søge på arkivskaber, og se type og periode for arkivalierne. Det giver en fornemmelse af, om det er værd at kigge nærmere på, hvis man er på jagt efter en person eller statslig institution, konge eller soldat.

Lokalhistorisk 

www.lokalarkiver.dk er hjemmeside for Sammenslutningen af Lokalarkiver. Her er links til andre lokalarkiver, landsarkiverne samt andre interessante adresser. Her er også en opskrift på arkiv-kage.

www.slaegtsgaardsforeningen.dk er en ret god hjemmeside, som har en database over gårde, fordelt på by, sogn og herred. Man kan også få rådgivning her. 

www.roskildebib.dk er Roskilde Bibliotek. Her findes også lokalarkivet, der har en lang række links, bl.a. til lokalarkivernes sammenslutninger rundt om i landet, udenlandske databaser etc.

http://www.natmus.dk/sw4644.asp Om fattighospitalet i Greve. Frilandsmuseet har overtaget bygningen og giver her en omtale af dets historie.

http://www.mosedefort.dk/ er en hjemmeside for Mosede Forts Venner. Her er information om Mosede Fort og Tunestilllingen bl.a. fotos, kort og øjenvidneberetninger.

http://www.haible.net/slaegt.htm - en hjemmeside med gode oplysninger om Kappelevgård og Kildebrønde. Del af en personlig hjemmeside, hvor der også er enkelte folketællinger fra bl.a. Holbæk Amt.

http://www.grevelandsby.dk Greve Landsbylaugs hjemsted på Internettet, der giver et indblik i landsbyens historie.

http://www.roskildebib.dk/shared/alephstart.asp?base=rar01 er Roskilde Avis Registrant (RAR)
Indholdet af de lokale aviser fra 1987 og til i dag. Man kan søge på fritekst i overskrifter og rubrikker – meget brugervenligt

http://www.roskildebib.dk/shared/alephstart.asp?base=dlb01 er Dansk Lokalbibliografi - Roskilde Amt (DLB)
Lokalhistorisk litteratur – indeholder en lang række spændende udgivelser af stort og småt om amtet – man kan søge på emner og ord

http://www.roskildebib.dk/shared/alephstart.asp?base=ssb01 er Sjællands Stiftsbibliotek og Roskilde Katedralskoles gamle samling (SSB)
Bøgerne i Sjællands Stifts Bibliotek og i Roskilde Katedralskoles Gamle Samling

Roskilde Lokal TV (RLTV)
http://www.roskildebib.dk/shared/alephstart.asp?base=RLTV
Indholdet i udsendelserne

historiefyn.dk er Fyns lokalhistorie på nettet!
En række arkiver, museer og biblioteker, herblandt Odense Stadsarkiv og Statsbiblioteket i Århus, har deltaget i opbygningen af Fyns egen lokalhistoriske portal. Her kan søges blandt 4.500 bøger, artikler, billeder, arkivposter og genstande fra Fyns historie. Den store vægt er lagt på håndværk og industri, men det er tanken at denne portal senere skal udvides til at dække flere aspekter af Fyns historie.

http://home19.inet.tele.dk/lellinge/ Lellinge lokalhistoriske hjemmeside. Mange flotte funktioner, billedarkiv, persondatabase og erindringsværksted, oplysninger om folketællinger og kirkebøger og meget mere. Siden er sat op i et overskueligt system under det gode slogan ”fortiden – for fremtiden”.

 
 

Slægtshistorisk

Ourworlds hjemmeside kan du downloade det udmærkede slægtsforskningsprogram Brother’s Keepers til at holde orden på dine aner. Dette program findes også på Greve Museum, hvor man kan søge efter sin egen slægt i andres indtastninger. www.brotherskeeper.dk er Brothers Keeper’s danske side, bestyret af Chris Oxholm.

www.dda.dk er Dansk Data Arkiv. Her kan man søge i Danmarks Demografiske Database, der har indtastede kilder som kirkebøger, folketællinger m.m. Basen bliver løbende opdateret. 

dis-danmark.dk står for Databehandling i Slægtsforskning, en forening, der her har en meget udbygget hjemmeside med mange servicefunktioner, dels til medlemmer, men også til ikke-medlemmer. Opslagshjælp, links, tidsskrift og meget mere, blandt andet en oversigt over danske amter tilbage til 1793.

http://www2.db.dk/ns/slaegt.htm - Danmarks Biblioteksskole har i år 2000 opbygget et stort indeks over slægts-links. Meget godt redskab, både for begyndere og viderekommende.

http://www.hedeboslaegt.dk/ er Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Udover information om foreningen, vedtægter osv. er her øvelser i gotisk skrift, Hvem Forsker Hvad, litteraturoversigt og andet godt. En aktiv forening med mange arragementer på aktivitetslisten.

http://www.haible.net/slaegt.htm er en side med slægtsoplysninger vedrørende bl.a. Kappelevgårde og Rendebjerggård i Tune. Siden tilhører Linda Haible. En spændende dagbog ligger i fuldtekst på siden.

www.familysearch.org indeholder bl.a. den Mormonske Kirkes database, som er en af de største i verden. Her kan man helt enkelt gå ind under ‘search’ og taste et navn ind. Der er også meget andet interessant for slægtsforskere på denne side.

www.immigrantmuseet.dk har gode oplysninger om ind- og udvandrede slægtninge. Under afsnittet “Projekter” kan man finde tre databaser: 
Arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812-1924
Indfødsretstildeling 1776-1917 
Udviste fra Danmark 1875-1919.

http://emiarch.homepage.dk/ er Dansk Udvandrerarkiv. Siden har en database over udvandrede danskere, hvor man kan søge på navn, bopæl etc. Her er også nogle gode links til bl.a. det norske udvandrermuseum og venskabsforeninger til USA og Canada.

http://users.cybercity.dk/~dko6959 er vejen til Databehandling for Slægtsforskning, der har mange tips og inspirerende muligheder - bl.a. Ny Dansk Adels Årbog- register og Danske Sogne til fri downloading. De har også en liste over medlemmers hjemmesider, hvilket kan give inspiration.

www.genealogi.dk er hjemmeside for Samfundet for Dansk Personalhistorie og Genealogi. Her findes flere spændende projekter samt bl.a. 30 års personregister, internationalt slægtsforskerregister o.m.m.

www.kms.dk tilhører Kort- og matrikelstyrelsen. Her kan man søge sin slægt under afsnittet “Landet Rundt”, på baggrund af matrikuleringerne fra starten af 1800-tallet.

http://www.stass.dk - Familien Larsens website - 'Det hyggelig familiesite'. Her kan man foruden oplysninger om familien Larsens egen slægt finde bl.a. Den gamle ordbog, sognenøgle, kirkebogsregistre m.m. Desuden en samling af links relateret til slægtsforskning.
Den gamle ordbog er en samling af ord og deres betydning, pt. mere end 2500 ord, med relation til slægtsforkning.

http://hjem.get2net.dk/bentjessen/DK/Pages/A_Geneology.htm er en privat slægtshjemmeside med grundige tekster om kirkebøgernes historie, oversigter over gotisk skrift m.m.

http://users.cybercity.dk/~dko8218/billebrahe.html - Preben Bille-Brahes hjemmeside. Bille-Brahe-slægtens historie samt andre spændende links. Bl.a. en hjemmeside om Tycho Brahe og ‘Oxholms hjemmeside’ hvorfra man kan downloade Brotherskeepers 5.1., samt ‘Family Tree Maker’, en søgemaskine, hvor du kan søge slægtninge over hele verden.

http://www.saack.dk er Nørskov Saacks hjemmeside. Spændende slægtshistorisk ordbog, hvor du bl.a. kan få at vide hvad ‘kamisol’ eller ‘markbog’ er. Liste over danske slægtsforskere og helt utroligt mange links og gode tips til nye slægtsforskere.

http://home4.inet.tele.dk/skin_rup/ tilhører Bjørn Arne Skinnerup. Links til slægtforskning over hele verden, men også herhjemme, bl.a. til Roskildeegnens lokalhistoriske forening.

http://home1.inet.tele.dk/box3102/ er til dig, der har slægt på Bornholm. Skifteprotokoller.

www.dsr.subnet.dk/ Dansk Slægtsregister. Information om programmet WinFamily og GenFinder, der snart bliver tilgængeligt på nettet.

www.kumler.subnet.dk/ Det første internet-tidsskrift om dansk slægtsforskning.

http://corpo.dk/efterform.php er en database på nettet over nekrologer fra Kjær Herred og omegn. Det er en god kilde til slægtsforskning på den kant.

http://odensedatabasen.simplexit.dk/ Guldgrube for folk med slægt på odensekanten. 76.000 navne indtil videre og en simpel og brugervenlig søgefunktion.   

Billeder, kort og lignende 

www.kb.dk er adressen på Det Kongelige Bibliotek. Her findes bl.a. Den Nationale Billedbase, hvor forskellige billedsamlinger er tilgængelige, dog ikke alle med billedvisning af hensyn til copyright.

www.kalkmalerier.dk er en database med 5.5000 danske kalkmalerier fra middelalderen. Man kan bl.a. søge på et register over kirker. Her er der også links til sider om middelalderbilleder i hele Europa.

www.heraldik.org/ er Skandinavisk Heraldisk Selskabs hjemmeside. Her links til andre sider om våbenskjold o.lign., samt oversigt over artiklerne i foreningens blad.

www.danskebilleder.dk er en database over digitale billeder fra arkiver og biblioteker rundt om i landet, bl.a. Roskilde Lokalarkiv og Århus Bibliotek. Basen vokser løbende

www.kms.dk er Kort- og matrikelstyrelsens hjemmeside. Her er bl.a. en spændende mulighed, ‘Danmark før og nu’. Her kan man se sin hjemegn på to forskellige kort med 100 års mellemrum. Det giver et godt billede af ændringer i landskab, bebyggelse osv.
Kort og Matrikelstyrelsen har lagt sognekort på internettet
Via Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside er det nu muligt at kigge i sognekortene (matrikelkortene) fra 1817 og 1890’erne. Hvert kort omfatter et sogn og er i målestokforholdet 1:20.000. 

http://www.kulturarv.dk/kulturarv/industrisamfundet/kort/sjaelland/haandvaerkerbyen/index.jsp er Kulturarstyrelsens hjemmeside med bl.a. Industrihistoriens Danmarkskort. Her kan man læse om Hånsværkerbyen i Greve.