SKOLETJENESTEN på Greve Museum

NYHEDSBREV
Har du lyst til løbende at blive orienteret om nyheder om skoletjenesten på Greve Museum?
Tilmeld dig skoletjenestens nyhedsbrev og få mere at vide om
undervisningstilbud og undervisningsmaterialer, aktiviteter i forbindelse med særudstillinger etc.

Nyhedsbrevet udsendes via mail 2-4 gange årligt.
Alle undervisere kan tilmelde sig.

Kontakt
Kirsten Egholk på tlf. 4340 4036
eller via e-mail:
kirsten@grevemuseum.dk