Beskrivelse og betingelser
for leje af udstillingen Hedebosyning
– en verden af variationer

Udstillingen, Hedebosyning – en verden af variationer, er udviklet af Greve Museum, ca. 50 af museets smukke hedebosyninger indgår i udstillingen. Museer i ind- og udland, har mulighed for at leje udstillingen for en periode

  • Hedebosyning – en verden af variationer er en fuldt færdig smuk og informativ udstilling, der kan opstilles på få dage.
  • Udstillingen indeholder ca. 50 Hedebotekstiler med forklarende og inddragende tekster på hver - fordelt i 11 montrer.
  • Teksterne knyttet til de enkelte tekstiler suppleres med 12 bannere, der fortæller om den kulturhistorie, de knytter sig til syningerne international, nationalt, regionalt og lokalt.
  • Udstillingen egner sig til at supplere med museernes egne hvide syninger.

En kostbar vandreudstilling
Det har længe været museets ønske at finde et udstillingskoncept, der gjorde det muligt at sende de smukke tekstiler rundt i Danmark og i udlandet, uden det gik ud over de 100-200 år gamle tekstiler.
En udstilling, som var nem at modtage for andre museer, og som kunne suppleres med andre områders og landes egne hvide syninger. Museet har derfor investeret i nogle solide montrer med ophængningssystemer, der ikke slider på tekstilerne hverken under udstilling, ved montering eller ved afmontering. Museet har sparet sammen i flere år og har heldigvis også fået støtte fra såvel Roskilde Amt som kommunen.

Fem montrer med hvide hedebosyninger i særudstillingen "Hedebosyning - en  verden af variationer. Foto: Anja Hvidberg, Greve Museum 2008.

Krav til lokaler

  • Udstillingen kræver et rum på omkring 120 m2.
  • Udstillingslokalerne skal have en luftfugtighed på om 50 %.
  • Alle montrerne er forsynet med en lyskasse med 8 spot, samlet i en ledning. Dvs. I skal sørge for strøm i ca. 216 cm højde til 11 montrer.
  • Montrerne må kun være belyst i udstillingstimerne og må ikke stå i direkte sollys.

Montrerne er på hjul og kan nemt transporteres hen over glatte gulve. Montrerne måler højde: 216, dybde 75 cm, længde 135 cm.
Den øverste del er en lyskasse på 20 cm, der kan afmonteres.
Montrerne kan altså komme ind i en almindelig lille elevator, hvis der blot er 200 cm.

Pris
Grundpris 25.000 kr. for 3 mdr.
Derefter 5.000 kr. pr. mdr. + udgifter til transport og forsikringer.

Denne pris omfatter leje af 11 montre, der er specialindrettet til udstillingens hedebotekstiler samt 12 bannere, der skal hænges på væggene eller kan sidde på montrernes gavle. Greve Museum anbefaler, at de sidder på væggene, men i tilfælde af pladsmangel så kan gavlløsningen være god. Greve Museum møder op, når montrerne er ankommet på jeres museum og installerer hedebosyningerne i montrerne. Det tager ca. en arbejdsdag, og når udstillingen er slut, kommer vi igen og tager tekstilerne ned. Begge dele er indregnet i prisen. I sørger for personale, der kan håndtere montrerne, sætte lyskasserne på plads samt åbne og lukke montrerne. Det kræver højde og kræfter.

De museer, der ønsker at leje udstillingen, skal selv betale for transport fra Greve Museum til eget museum og retur. I tilfælde af, at udstillingen går videre fra et andet museum eller til et andet museum, vil transporten selvfølgelig være derfra eller dertil, hvor museerne så kan dele udgiften. Derudover skal I betale transport af kurér fra Greve Museum til jeres museum.
Museerne betaler også forsikring under transport og udstilling. Udstillingen skal forsikres for en værdi på 400.000 kr.

Kontakt
Henriette Buus, Leder af Greve Museum
tlf. 43 40 40 36
e-mail: hbu@greve.dk

Hent oplysningerne om betingelserne for leje i A5-folder her

Katalog og undervisningsmateriale til udstillingen "Hedenosyning - en verden af variatoner"
Katalog og undervisningsmateriale

Til udstillingen er lavet et stort katalog med udstillingens tekster, fotos af alle tekstiler i helhed og detaljer samt gengivelse af de kulturhistoriske tekster rigt illustreret. Alle teksterne er både på dansk og engelsk. Der medfølger et katalog ved leje af udstilling – yderligere kataloger kan købes.

Greve Museumhar også udviklet et undervisningsmateriale til folkeskolen. Et eksemplar af undervisningsmaterialet medfølger, ved leje af udstillingen. Yderligere eksemplarer kan rekvireres. Undervisningsmaterialet er afprøvet på 4. og 6./7. klasser.

Plakat
Til udstillingen foreligger en plakat med Greve Museums udstillingsperiode og navn.
Plakatens layout med indføjelse af museets egen navn og udstillingsperiode, kan købes særskilt på Greve Museum.
Trykning står for lejers egen regning.

Udstillingen fortæller om syede blonder og syede kniplinger, om tællesyning, dragværk, rudesyning, hvidsøm, baldyring og udklipshedebo som tilsammen udgør hedebosyningernes historie. Men udstillingen fortæller også broderiernes kulturhistorie, der indeholder såvel internationale, nationale, regionale og lokale perspektiver udover kvinde- og slægtshistorie.


Navnet hedebosyning bliver brugt om syv variationer af hvide syninger på hørlærred. Her ses et udsnit af en knædug syet med udklipshedebo suppleret med baldyring. Kvinderne fra hedeboegnen anvendte ofte mange variationer på samme tekstil. Foto: Anja Hvidberg, Greve Museum 2008.