PERMANENT UDSTILLING

Mod nye tider 
- da bonden kom på højskole og Hedebo blev folkeeje
Udstillingen fortæller om landbosamfundets udvikling fra 1850-1915 og om de hvide tekstilers historie og udvikling fra at være Hedeboegnens statussymboler til at blive symbol på ægte dansk kultur. Udstillingen byder på lyd-dias-serie, dragter, en klunkestue, hvide tekstiler, malerier og tekster.

Montre med dragter i udstillingen Mod nye Tider

Med demokratiets indførelse, omlægningen af landbruget, de folkelige bevægelser og dannelsen af "Foreningsdanmark" opstod en ny landbokultur, der igennem næsten 100 år blev essensen af "danskhed". 
Fra slutningen af 1800-årene blev hedebokulturen genstand for indsamling til såvel folkemuseer som til private samlinger hos det nationaltsindede borgerskab, og kvinder over hele landet begyndte at sy udklipshedebo.

TIL UDSTILLINGSOVERSIGT