SKOLETJENESTEN - undervisningsmateriale


 Til Greve Museums undervisningstilbud knytter sig forskellige materialer 
som kan bestilles, lånes eller downloades. Webbaseret undervisningsmateriale

Museet tilbyder 3 forskellige webbaserede undervisningsmaterialer

Målgruppe
Grundskolen:
Dansk, Historie

Klassetrin
4.-6. kasse

Kulturruten i Karlslunde

link

Greve Museum, har i samarbejde med foreningen Valdemar, opsat skilte med tekst ved 10 udvalgte steder i Karlslunde Landsby.
Skiltene lægger op til en lille byvandring i den gamle landsby, og man kan her få indblik i historien om gadekæret, møllen, Gl. Karlslundegård, Vendalsgård, forsamlingshuset, mejeriet, degneskolen, præstegården, vippebrønden og brugsforeningen.
På museets hjemmeside kan man hente forslag til ruten gennem byen, se gamle fotos, ligesom man kan downloade lydspor til sin mp3-afspiller til at tage med rundt på ruten.
Læs mere om materialet på e-museum her

 

Målgruppe:
Grundskolen: Arbejdskendskab, Historie

Klassetrin
6.-8. klasse


Håndværkerbyen i Greve

Link til webbaseret undervisningsmateriale om Håndværkerbyen i Greve
link

Undervisningssite om industri i Greve i perioden fra 1960 - 2005.
Håndværkerbyen i Greve er et lokalt eksempel på hvad der sker med småindustrien som tidligere lå i baggårde og baghuse i København.
På websiden kan eleverne se hvordan et landområde har udviklet sig. De kan se film, høre lydklip, læse erindringer og avisartikler samt arbejde med forskellige typer af arkivalier. Der er elevopgaver til de forskellige typer af kilder.


Målgruppe
Grundskolen:
Historie

Klassetrin
7.-8. kl
asse

Mejerierne på Greveegnen

Link til webbaseret undervisningsmateriale om mejerier i Greve
link

 

Andelsbevægelsen - et centralt omdrejningspunkt
Andelsbevægelsen som et eksempel på en måde at organisere et produktionsfællesskab udgør et centralt omdrejningspunkt i materialet.

Læs mere om materialet på e-museum, bl.a. forslag til samspil med biologi, fysik/kemi etc
.


 

Undervisningsmateriale i pdf format

Målgruppe
Grundskolen:
Historie,
Hjemkundskab,
Natur/teknik

Klassetrin
0.-6. kl
asse

Ikke trykt materiale!

Historien om gåsen
32 sider, med farveillustrationer, 2006

Link til undervisningsmaterialet  "Historien om gåsen", Greve Museum, eksempler på sider i hæftet.

Hent undervisningsmaterialet
Historien om gåsen

(pdf i skærmopløsning)

Lærervejledning

Quiz om gåsen:
Spørgsmål
Svar

Materialet er en samlet fortælling om gåsens betydning i den selvforsynende landbohusholdning fra 1700-tallet og op til midten af 1900-tallet.
Gåsen var tidligere et meget vigtigt husdyr og var derfor guld værd. Gæs var et af de eneste fjerkræ, der blev opdrættet med henblik på salg og betaling af afgifter. Gåsen gav både penge og mad, og indgik i legetøj, skriveredskaber, brændsel, rengøringsmidler, fyld i dyner. Den var også et fortrinligt vagtdyr, fordi den skræppede op, når der kom fremmede.

Indeholder følgende temaer:
1. Gåsehold i gamle dage
2. Gåsen som nyttigt husdyr
3. Børnearbejde: Gåsepiger og gåsedrenge
4. Opfedning og slagtning af gæs
5. Et plukkegilde
6. Gåsedunsdyner: da 24 gæs blev til 1 dyne
7. Gåsens som brudens ledsager: dvs. gåsens bidrag til brudens udstyr
8. Julegåsen
9. Industrialisering af gåseopdræt
10. Fra vildgås til tamgås

Undervejs er der spørgsmål, som lærer og elever kan diskutere.
Undervisningsmaterialet er rigt illustreret med malerier og fotografier, der belyser gåsens historie.

Til materialet hører lærervejledning og en lille quiz med spørgsmål om gåsen.

Læs mere om materialet på e-musem

 

Målgruppe
Grundskolen:
Historie,
Kristendomskundskab

Klassetrin

3.-6. klasse

Ikke trykt materiale!

 


Allehelgentraditioner
og - overtro

4 sider, med farveillustrationer, 2008

Hent undervisningsmaterialet
Allerhelgensstraditioner

(pdf i skærmopløsning)

Den 1. november hedder Allehelgens Dag og er fra gammel tid den dag på året, hvor man fejrer alle de kristne helgener.
Dagen efter er det Alle Sjæles Dag, hvor alle de døde bliver fejret.
I Danmark i gamle dage tog man på kirkegården og tændte lys på alle gravene. Traditionen holdes stadig i hævd i mange katolske lande.
I dag kender de fleste børn bedst dagen som Halloween, hvor man klæder sig ud som spøgelser eller hekse og laver uhyggelige græskarlygter. Halloween er en gammel tradition fra de engelsktalende lande, som er ret ny i Danmark.

Læs mere om materialet på e-musem


Målgruppe
Grundskolen:
Historie

Klassetrin

0.-6. klasse

Ikke trykt materiale!


Julens lys
4 sider, med farveillustrationer, 2008

Hent undervisningsmaterialet
Julens lys

(pdf i skærmopløsning)

 

Undervisninsmaterialet omhandler forskellige lystraditioner og overtro, som har været forbundet med lys og den mørke vintertid.
Eleverne kan blandt andet læse om, hvordan folk på landet selv lavede deres julelys af fåretælle. De kan komme på opdagelse i julelysets historie og finde ud af hvornår der kommer lys på juletræet og hvornår julen blev elektrisk.
I materialet er der også fortælling om lystraditioner som adventskrans, kalenderlys, Lucia og det særlige Hellig Tre Kongers lys.

Læs mere om materialet på e-museum

 

 

Trykt undervisningsmateriale
Materialet kan rekvireres gratis, medmindre andet er angivet:

Målgruppe
Grundskolen:
Historie,
Håndarbejde

Klassetrin
4.-7. klasse

Trykt materiale

Kulturarv med nål og tråd
96 sider, med mange farve illustrationer

Todelt undervisningsmateriale om hedebosyninger, som er en vigtig del af den danske kulturarv. I første del af hæftet kan eleverne læse om arbejdsprocessen fra dyrkning til behandlingen af hør. Historier fra hedeboegnen om nogle af de kvinder, som lærte at sy hedebosyninger. Historierne er opdigtede, men bygger på virkelige historiske personer suppleret med historiske fakta fra perioden.
Anden del af hæftet indeholder syvejledninger til en række gamle syteknikker indenfor hedebosyning og opskrifter på, hvordan hedebosyninger også kan bruges i dag af børn og unge på nye brugsgenstande.

Læs mere om materialet her

 

Målgruppe
Grundskolen:
Historie,
Hjemkundskab


Trykt materiale

 

Kost på landet - fra selvforsyning til andelsproduktion
16 sider, med illustrationer

Materialet handler om hvordan landbefolkningen i 1700- og 1800-tallet fik mad og øl på bordet.
Udover en kort introduktion til landbosamfundet og overgangen fra selvforsyning til andelsproduktion, beskriver materialet den daglige kost, kvindens arbejdsopgaver og gennemgår arbejdsprocessen i forbindelse med brødbagning, ølbrygning, smørkærning og ostefremstilling.
Indeholder opgaveforslag.

Læs mere om materialet på e-museum

 

Målgruppe
Grundskolen:
Geografi,
Historie,
Samfundsfag

Klassetrin
5.-10. klasse

Trykt materiale

Greve - den fedeste byggelegeplads i 1960´erne 
Lærer og elevmateriale (32 sider, med illustrationer) + opgavehæfte


Materialet handler om Greve fra 1960 til begyndelsen af 1970´erne.
Der tegnes et tidsbillede af 1960´erne og i selvstændige afsnit fortælles om Greves udvikling ud fra forskellige temaer:
Byplanlægning og boligens udvikling Transport og infrastruktur Børnepasning og skoleudvikling
Hverdag og fritid
Udviklingen fra landsogn til forstad

Læs mere om materialet på e-museum

Målgruppe
Grundskolen:
Dansk,
Historie, Kristendomskundskab

Klassetrin

0.-5. klasse

Trykt materiale
(fotokopi
)

Fastelavn på Hedeboegnen
4 sider, med illustrationer

 

Fastelavnstraditioner på Hedeboegnen
Materialet handler om de gamle fastelavnstraditioner, som har været brugt på Hedeboegnen, dvs. området ml. Køge, Roskilde og København. Op til 1950´erne var fastelavnen de unge karle og drenges fest. Materialet fortæller om fastelavnsugen, udklædning, indsamling af æg og "æggevisen", fastelavnsriset, raslen og konkurrencer.

Læs mere om materialet på e-museum

 

Målgruppe
Grundskolen:
Dansk,
Historie, Kristendomskundskab

Klassetrin
0.-5. klasse

Trykt materiale
(fotokopi
)

Påske og forårstraditioner
på landet

4 sider, med illustrationer

 

Materialet handler om hvordan man har fejret påske på landet fra 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet.
Om den stille påskeuge, tro og overtro i forbindelse med påske, påskeæggets betydning, forskellige skikke og lege.

Læs mere om materialet på e-museum

 

Målgruppe
Grundskolen:
Historie,
Kristendomskundskab

Klassetrin
0.-7. klasse

Trykt materiale

Den gamle jul på landet
19 sider, med illustrationer

Om juletraditioner for landbefolkningen og overgangen til juletræsjul.
Materialet indeholder små historier om bondens jul i 1800-tallet og fortæller om de mange forberedelser til julehøjtiden med slagtning, bagning, varsler og overtro.

     
Klassesæt (med 25 eksemplarer)
kan lånes i 3- 4 uger:
 
Kulturarv med nål og tråd
96 sider, med mange illustrationer

Læs mere
Todelt undervisningsmateriale om hedebosyninger.
Grevegård - fra univesistetsgård til museum
144 sider med farve illustrationer
Læs mere
Grevegårds historie før, under og efter at den blev til Greve Museum.
Det store rejsegilde
108 sider med farve illustrationer
Læs mere
Selvbyggere og tilflyttere fortæller om den første tid i Hundige, Greve, Karlslunde og Tune i 1960'erne
Fra nybyggernes tid
96 sider med farve illustrationer

Læs mere
Om tiden omkring 1970 hvor forstaden Greve blev til.

Halløj på Badehotellet
63 sider med s/h illustrationer
Læs mere

Fortæller historien om Greve Badehotel, i dag Greve Strandkro.
Greve Main - et kulturlandskab i forvandling
56 sider med s/h illustrationer
Læs mere
Om husmændenes dagligliv før Greve Main blev et erhvervsområde.
Mit hjerte bor i Greve
63 sider med s/h illustrationer
Læs mere
Om sommerhuslivet ved Køge Bugt i mellemkrigstiden.

 

 

 

 


 

.

 

Kontakt
Tlf. 43 40 40 36 
Tirsdag til torsdag kl. 9 - 14
E-mail: bestilling@grevemuseum.dk

Oversigt over skoletjenesten tilbud